Üniversitemizin kalite hedeflerine uygun olarak, Siyasal Bilgiler Fakültesi kalite hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
  1. Kalite Yönetim Sistemi’nin tüm fakülte personeli ve öğrencisi tarafından bilinirliğini ve farkındalığını sağlamak.
  2. Fakülte bünyesinde faaliyete geçecek lisans, yükseklisans ve doktora eğitim süreçlerinin ilgili mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak.
  3. Bologna Eşgüdüm çalışmalarını başlatmak ve titizlikle yürümesini sağlamak.
  4. Dilek ve Öneri Sistemi’ne veya diğer kanallarla ulaşan önerilerin tamamını değerlendirerek ilgili kişilere geri bildirim sağlamak.
  5. Fakülte kapsamındaki ulusal ve uluslararası projelerin sayısında sürekli artış ivmesini yakalamak.
  6. Mezun takip sistemi aracılığıyla fakültemizden mezun olacak öğrencilerin takibini sağlamak.