• Oluşturulan eğitim altyapısı ile nitelikli ve donanımlı öğrenciler yetiştirmek.
  • Öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet edebilecek nitelikte mezun etmek.
  • Teorik eğitimin yanı sıra öğrencilerimize saha çalışmaları ve kurumsal staj olanakları tanıyarak uygulamalı eğitimi teşvik etmek.
  • Çağdaş ve gelişmiş eğitimin felsefesi olan ve üniversitemizin ilkeleri arasında yer alan "eğitici merkezli" değil "öğrenci merkezli" eğitim anlayışını benimsemek.
  • Öğrenciye rehberlik eden eğiticilerle bilgi kaynağına ulaşmayı öğrenen, her konuda derinlemesine araştırmayı bilen ve devamlı öğrenmeyi amaç edinmiş, araştıran, sorgulayan, uluslararası eğitim ve iş gereklerini yerine getirebilecek nitelikte öğrenciler yetiştirmek.
  • İşbirliği olanaklarını hem değerlendirerek hem de yaratarak bölgesel, ulusal ve küresel iletişimi ve etkileşimi güçlü bir fakülte olmak.
  • Yeniliklere açık, değişime ayak uyduran bir vizyonla bilimsel üretim faaliyetleri yürütmek.
  • Üniversitemiz bünyesinde kurulacak olan mezun takip sistemi aracılığıyla fakülte mezunları arasındaki diyaloğu sürdürmek ve düzenli toplantılar aracılığıyla birlikteliği sağlamak.