Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin vizyonuna paralel olarak,bilimsel bilgi üretilmesine katkı sağlayan, üniversite-toplum işbirliğini güçlendirici etkinlikler içerisinde yer alan, alanındaki gelişmeleri takip eden, üreten, paylaşan, yaygınlaştıran, uluslararası bağlantıları geniş ve güçlü bir fakülte olmak.