Pınar DOĞRULUK   Fatma Nur ULAŞ
 Bilgisayar İşletmeni   Memur 
3606 - pdogruluk@adanabtu.edu.tr   3611 - fulas@adanabtu.edu.tr