Pınar DOĞRULUK   Fatma Nur ULAŞ
 Bilgisayar İşletmeni   Memur 
3606 - pdogruluk@atu.edu.tr   3611 - fulas@atu.edu.tr