Başlangıç ve Bitiş Tarihi
05.12.2014- 05.12.2014
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:12- 12:12
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Prof. Dr. Azim Öztürk 20.11.2014 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültemize Dekan Vekili olarak atanmıştır.